Dodatkowe informacje techniczne o naszych produktach i rozwiązaniach Filtralite® Pure.

<b>Filtech 2019: Feedback on performance tests with Filtralite media compared to conventional media filters at pilot scale</b><br> <br> The qualification tests conducted at the CIRSEE on Filtralite® media in comparison with conventional media led to expect better performance in terms of water quality, increased filtration rate, longer filter runs and more flexibility to accept short-term degradation of water quality.<br>

Read more

<b>Contact filtration of humic waters in expanded clay aggregate filters</b><br> <br> A serie of contact filtration experiments are carried out to investigate the performance of an expanded clay aggregate (Filtralite) filter. It is demonstrated that expanded clay aggregates can be used in dual media down flow filters as the only filtering material. The density difference of Filtralite NC and Filtralite HC is sufficient to prevent intermixing of adjacent layers for the grain sizes.<br>

Czytaj więcej

<b>Zalecenia projektowe i technologiczne dla złoża Filtralite® Pure HC 0,8-1,6 w uzdatnianiu wody podziemnej</b><br> <br> Dokument powstał na podstawie badania technologicznego wykonanego w funkcjonującej Stacji Uzdatniania. W celu otrzymania pełnej wersji raportu z badania prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem.<br>

Czytaj więcej

<b>New granular materials for dual-media filtration of seawater: Pilot testing</b><br> <br> A comparative assessment of data from all dual-media filters tested shows that the combination, involving Filtralite NC 1.5–2.5mm on top of Filtralite HC 0.8–1.6mm, exhibits, overall, the best performance. The improved performance of this dual filter medium is attributed to the rough surface texture, with crevices that tend to better retain flocs. The rough particle surface is due to the rather high porosity of these Filtralite materials.<br>

Czytaj więcej

<b>Pilot test at Boden (SE) for biological removal of iron and manganese with Filtralite Pure Mono-Multi</b><br> <br> The pilot filter with Filtralite® which was studied in this work reduced iron and manganese significantly and removed more than 95% of both metals. The start-up period was about a week for the iron oxidation and significantly longer, closer to 70 days, for the manganese oxidation.<br>

Czytaj więcej

<b> Napowietrzane filtry biologiczne do usuwania amoniaku i manganu w głónym zakładzie uzdatniania wody w Hong Kongu </b><br> <br> Badanie pilotażowe z Filtralite Pure HC 2,5-5 wykazało, że w napowietrzanym filtrze biologicznym proces nitryfikacji rozwinął się w szybkim tempie (2-3 dni) bez "zaszczepienia" materiału filtracyjnego. Na początku drugiego tygodnia eksploatacji osiągnięto około 85% usuwania amoniaku, przy stężeniu amoniaku w wodzie surowej wynoszącym do 2,4 mg / l (N) i prędkości filtracji 14 m / h.

Czytaj więcej

<b> Badnie pilotażowe usuwania żelaz w Babite (CZ) </b><br> <br> Przeprowadzono badania pilotażowe w Babite (CZ) ze złożem Filtralite Pure Mono-Multi, aby potwierdzić skuteczność technologii usuwania żelaza w uzdatnianiu wód podziemnych, z docelową prędkością filtracji 20 m / h lub większą. <br>

Czytaj więcej

<b> Wpływ ozonowania / filtracji na wodę surową z Lac Mälaren </b><br> <br> Filtr Filtralite Pure został przetestowany jako alternatywa dla filtra GWA, w połączeniu z dawką wstępnie ozonującą i niższą dawką koagulanta. <br>

Czytaj więcej

<b> Alternatywne materiały filtracyjne do uzdatniania wody pitnej </b><br> <br> W badaniach pilotażowych prowadzonych przez firmę Thames Water porównano konwencjonalne złoża filtracyjne piasek oraz piasek / antracyt z kruszonym szkłem i technologią Filtralite Pure Mono-Multi. Potwierdziło się, że Filtralite jest najlepszym rozwiązaniem w uzdatnianiu eutroficznej wody ze zbiorników.

Czytaj więcej

<b> Filtracja biologiczna słabej jakości wody słonawej zmniejsza zanieczyszczenie membrany do odwrotnej osmozy </b><br> Usunięcie złoża tzw. manganowego greensandu z isniejacych filtrów i zastąpienie go materiałem Filtralite spowodowało szybką poprawę jakości uzdatnianej wody i dosłowne zatrzymanie częstego oczyszczania w procesie RO. Nowe filtry biologiczne potrzebują 36 razy mniej płukań wstecznych niż poprzednie filtry z manganowego greensandu (100 płukań wstecznych w ciągu roku w porównaniu do 3600). Zuzycie wody do płukania wstecznego zmniejszyła się do 0,4 miliona litrów z 23 milionów litrów, a praca przy płukaniu zmalała do 40 godzin z 1440 godzin rocznie. <br>

Czytaj więcej

<b> Raport z IWW Water Centre (Niemcy) </b><br> <br> Badanie nowo powstałego materiału filtracyjnego Filtralite na jego ogólną skuteczność filtracji w oczyszczaniu wód powierzchniowych dla wody pitnej i ze szczególnym uwzględnieniem usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych.<br>

Czytaj więcej