Opis produktu

Nazwa handlowa Filtralite Pure HC 0,8-1,6 Filtralite Pure NC 1,5-2,5
Gęstość Gęstość nasypowa, po zagęszczeniu: 850 kg/m³
Gęstość ziaren: 1700 kg/m³
Gęstość nasypowa, po zagęszczeniu: 475 kg/m³
Gęstość ziaren: 1050 kg/m³
Rodzaj materiału Expandowana glina Expandowana glina
Wygląd Kruszywo łamane, porowata struktura powierzchni Kruszywo łamane, porowata struktura powierzchni
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia Leca Rælingen, Norwegia
Version 8 8
HC 0,8-1,6 Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 0,8-1,6 mm < 0,8 mm max. 5 %
> 1,6 mm max. 5 %
EN 12905
Gęstość nasypowa w stanie suchym, zagęszczonym 850 kg/m³ ± 125 kg/m³ EN 1097-3, 10 uderzeń
Gęstość pozorna cząstek 1700 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6:</br>Załącznik E
NC 1,5-2,5 Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 1,4-2,5 mm < 1,4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 2,5 mm max. 5 %
 
Gęstość nasypowa w stanie suchym, zagęszczonym 475 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 uderzeń
Gęstość pozorna cząstek 1050 kg/m³ ± 150 kg/m³

EN 1097-6:</br>załącznik E

Inne właściwości Wartość Uwagi
Puste przestrzenie ~55 % EN 1097-3, wartość przybliżona
Rozpuszczalność w kwasie <7% EN 12902

 

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły