Zakład Uzdatniania Wody w Gäddvik produkuje wodę dla 65 000 mieszkańców

Zakład produkcji wody w Gäddvik nad rzeką Luleå został wybudowany w latach 2013-2015, aby zapewnić dostawy wody pitnej dla 65 000 mieszkańców. Pośrednim źródłem wody surowej są ujęcia głębinowe, zasilane sztucznie poprzez infiltrację.

 

Woda powierzchniowa jest filtrowana z wykorzystaniem materiałów Filtralite®, aby zasilić studnie głębinowe.

Bezpośrednim ujęciem wody surowej jest rzeka Luleå. Dzięki filtracji pospiesznej obniża się mętność i zawartość zawiesin przed skierowaniem wody do basenów infiltracyjnych. Filtry pospieszne wykorzystują złoże Filtralite® Pure Mono-Multi.

Złoże filtracyjne ma 2 m wysokości i pracuje z prędkością 15 m/h. Parametr mętności zostaje zmniejszony z 2 NTU do 0,5-0,6 NTU. Nie stosuje się dodatkowego strącania zawiesin, jednak stacja jest wyposażona w układ sedymentacji, który może zostać uruchomiony, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Infiltracja wody ze zbiorników do studni głębinowych trwa ponad miesiąc.

 

Woda pitna produkowana jest również z wykorzystaniem Filtralite®

Woda głębinowa pompowana jest do zespołu filtrów. Przed filtracją zastosowano korekcję pH i zasadowości, przez dodanie roztworu dolomitu i kwasu węglowego. Dozuje się również środki flokulujące.

Stacja posiada 8 równoległych filtrów. Każdy z nich posiada 2 m złoże Filtralite® Pure Mono-Multi. Stosując prędkość 5 m/h uzyskuje się redukcję mętności do 0,02-0,03 NTU.

Płukanie wsteczne odbywa się co 6 dni.

Na ostatnim etapie stosuje się ponowną korektę pH i zasadowości oraz dezynfekcję UV. Ostatecznie uzdatniona woda kierowana jest do sieci wodociągowej.

 

Przeczytaj więcej tu.