Filtralite® Clean, znakomity materiał dla technologii oczyszczania biologicznego ze złożem zatapialnym

Biofiltry stosowane w oczyszczalni ścieków SILA w Annecy zostały wypełnione materiałem Filtralite® Clean, dzięki czemu zapewniono optymalne warunki dla rozwoju biomasy w procesie oczyszczania biologicznego. 


Filtralite® Clean jest lekkim materiałem o wysokiej porowatości. Składa się z cząsteczek keramzytu o ostrych, nieregularnych krawędziach i dużej powierzchni właściwej. Cechy te sprzyjają efektywnemu wzrostowi bakterii. Pozwala to na skuteczne usuwanie zawiesiny ogólnej i BZT oraz wydajny proces nitryfikacji.

 

Filtralite®, rozwiązanie łatwe do zastosowania

Oczyszczalnia ścieków w Annecy przyznała firmie Quadrimex Chemical kontrakt na usunięcie, uzupełnianie i wymianę złóż biologicznych w 3 reaktorach w jednym ze swoich obiektów (230 000 RLM).

Quadrimex Chemical zdołał wykonać prace w zaledwie 12 tygodni. Firma opracowała innowacyjny system pompowania (oparty na efekcie Venturiego), który nie powoduje zanieczyszczeń ani hałasu. System ten powstał na potrzeby sprawnego opróżniania zbiorników technologicznych, bez ryzyka uszkodzenia urządzeń i wyposażenia.

W celach realizacji modernizacji należało opróżnić trzy reaktory biologiczne: 2 ukierunkowane na usuwanie związków azotu i 1 służący redukcji związków organicznych.

Następnie urządzenia zostały wypełnione:

  • częściowo tym samym "odświeżonym" materiałem filtracyjnym, odzyskanym z opróżniania,
  • nowym złożem Filtralite.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/aHbuR7Y-onk.jpg?itok=HWiHe9XJ","video_url":"https://youtu.be/aHbuR7Y-onk","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Responsywny, autoplaying)."]}