Specjaliści z zakresu uzdatniania wody jednogłośnie potwierdzają, że obecność jonów NO3- w ujęciach wodnych staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem w krajach Unii Europejskiej. Azotany w wodzie są przede wszystkim wynikiem infiltracji stosowanych nadmiernie nawozów rolniczych oraz niewłaściwego odprowadzania nieoczyszczonych ścieków przez indywidualne gospodarstwa do wód i ziemi. Całkowite wyeliminowanie tego zjawiska bywa niemożliwe, a większość rozpoznanych dotąd technologii usuwania azotanów jest kosztowna zarówno na etapie wdrożenia, jak i użytkowania.

W roku 2000 Zarząd PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie stanął przed koniecznością zmierzenia się z problemem podwyższonej zawartości azotanów w wodzie surowej jednego z podstawowych i zarazem drugiego pod względem produkcji wody – ujęcia Wierzchowisko. Wybrano najlepsze dostępne rozwiązanie.

Woda trudna do uzdatnienia? Rozwiązaniem jest Filtralite

W 2006 roku w strukturach Stacji Wierzchowisko uruchomiono Stację Usuwania Azotanów wykorzystującą materiały Filtralite.

Stacja Usuwania Azotanów składa się z trzech identycznych linii technologicznych liczących łącznie 27 zbiorników, z czego 15 najważniejszych zawiera wypełnienie Filtralite. Filtry są płukane co 24 godziny.

W zespołach biofiltrów prowadzona jest biologiczna denitryfikacja z wykorzystaniem występujących naturalnie w wodzie i glebie bakterii heterotroficznych. Azotany z wejściowego stężenia ponad 65 mg/l redukowane są do stężenia poniżej 15 mg/l.

Kolejnymi elementami są aeratory, filtry dwumedialne (Filtralite Mono-Multi) i filtry z węglem aktywnym. Obecnie instalacja pracuje ze średnią wydajnością 250 m3/h, jednak jej maksymalne możliwości projektowe to produkcja 750 m3/h.

„Kierujemy połowę wody surowej do instalacji usuwania azotanów przed dalszym procesem uzdatniania w stacji ozonowania (dezynfekcja). Biologiczna denitryfikacja jest wysoce efektywna, jednakże mikroorganizmy muszą mieć stworzone właściwe warunki życia. Okresowo wykonywane przeglądy złóż potwierdzają wysoką jakość produktów Filtralite, co jest podstawą prawidłowego funkcjonowania stacji.” – mówi kierownik SUW

„Przez 12 lat eksploatacji dobrze poznaliśmy tę unikalną metodę usuwania azotanów. Prowadzimy stabilny proces w biofiltrach z Filtralitem. Ta technologia spełnia swoje zadanie.” – dodaje główny technolog


Więcej informacji można znaleźć tutaj.