Na zlecenie władz miasta Örebro w Szwecji, przedsiębiorstwo inżynieryjne WEREC zajmujące się gospodarką wodami opadowymi, zamontowało w czerwcu  2017 roku filtr wód opadowych.

Po filtrze wstępnym, na którym zatrzymywane są substancje ropopochodne, znajduje się filtr główny wypełniony materiałem Filtralite® Nature-P, który oprócz zatrzymywania cząstek stałych, wiąże także fosforany.

Ponadto, ten materiał filtracyjny jest łatwy do wymiany, a oczekiwany okres trwałości tego wkładu wynosi 10 lat.