Stacja Uzdatniania Wody Thames Gateway położona w Beckton pod Londynem i jest pierwszą pełnowymiarową instalacją do odsalania w Wielkiej Brytanii. Powstała, aby zmniejszyć ryzyko niedoboru wody w rejonie Londynu. Surowa woda pobierana jest z ujścia rzeki Tamizy, co oznacza, że woda jest częściowo zasolona. Zasolenie zmienia się wraz z cyklem pływów morskich i maksymalnie wynosi 11 000 ppm.

Filtralite® Pure sprawdza się również w filtrach do wstępnego uzdatniania przed procesem odsalania.

Stacja Uzdatniania została wybudowana przez hiszpańską firmę Acciona Agua i uruchomiona w czerwcu 2010 roku. Zanim możliwe jest przeprowadzenie właściwego odsalania na membranach osmotycznych, woda kierowana jest na trzy-etapowym proces wstępny. Etap pierwszy to koagulacja, flokulacja i oddzielenie zawiesin w osadnikach lamelowych. Drugi etap obejmuje użycie poziomych filtrów ciśnieniowych, w których Filtralite® Pure wykorzystany jest jako złoże filtracyjne. Jako trzeci etap zastosowano membrany ultrafiltracyjne.

Instalacja odsalania posiada zdolność produkcyjną do 150 000 m3/dzień i jest w stanie dostarczyć wodę dla około 900 000 mieszkańców w Londynie.

Zespół filtrów ciśnieniowy składa się z 17 urządzeń wypełnionych Filtralite® Pure HC 0,8-1,6 mm. Filtry posiadają powierzchnię filtracji 50 m2 każdy i działają z maksymalną prędkością filtracji  12 m/h. Ten etap filtracji służy usunięciu pozostałości drobnych zanieczyszczeń mechanicznych, które nie zostały zatrzymane w osadnikach lamelowych.