Produktspecifikation

Benämning Filtralite Air 2/6
Densitet Torr skrymdensitet, löst: 400 kg/m³
Partikeldensitet: 715 kg/m³
Extern porositet 43%
Typ av material Expanderad lera
Utseende Runda partiklar, slät yta med mikroporer
Tillverkas av Leca Linköping (Saint-Gobain Group), Sverige
Version 1

 

Storlek och vikt Värde Deviation Kommentarer
Kornstorlek 2-5,6 mm < 2 mm max. 15 %
> 5,6 mm max. 10 %
EN 933-1
Torr skrymdensitet, löst 400 kg/m³ ± 60 kg/m³ EN 1097-3

 

KEMISK SAMMANSÄTTNING, UNGEFÄRLIGA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
60% 17% 12% 4% 2% 2%