Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE HC 2,5-5

Densitet

Skrymdensitet, komprimerad: 840 kg/m³

Kompaktdensitet: 1550 kg/m³

Typ av material Expanded clay
Utseende Krossade partiklar, porös ytstruktur
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 8
Storlek och vikt Värde/th> Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 2-5 mm < 2 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 5 mm max. 5 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, komprimerad 840 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Kompaktdensitet, skenbar 1550 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Porositet ~52 % EN 1097-3, typiskt värde
Syralöslighet < 5 % EN 12902
Friability loss < 5 % EN 12902

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Förklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = High densitet
C = Crushed
R = Round