Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE NC 2-10
Densitet Skrymdensitet, lös: 250 kg/m³
Kompaktdensitet: 625 kg/m³
Typ av material Expanderad lera
Utseende Krossade lera-aggregat, slät yta med mikroporer
Tillverkad av Leca Hinge, Danmark
Version 1
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 2-8 mm < 2 mm max. 15 %
> 8 mm max. 10 %
EN 12905
Skrymdensitet, torr, lös 250 kg/m³ ± 50 kg/m³ EN 1097-3
Kompaktdensitet 625 kg/m³ ± 90 kg/m³ EN-1097-6: Bilaga C
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Porositet ~54 % Approx. värde. EN 1097-3
Water absorption – 5 minutes ~34 % Approx. value EN 1097-6, Annex C
Water absorption – 24 hours ~44 % Approx. value EN 1097-6, Annex C

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 K2O MgO CaO Na2O Ti2O
57% 22% 3% 3% 1% 1% 1%

Förklaring

N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round