Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE NR 4-10
Densitet Skrymdensitet, lös: 290 kg/m³
Typ av material Expanderad lera
Utseende Runda partiklar, slät yta med mikroporer
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 8

Storlek och vikt

Värde

Avvikelse

Kommentar

Partikelstorlek intervall

4-10 mm

< 4 mm max. 15 %

>10 mm max. 15 %

EN 12905

Skrymdensitet, lös 290 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Förklaring

N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round