Produktspecifikation

Handelsnamn FILTRALITE NC 1,5-2,5
Densitet
 
Skrymdensitet komprimerad: 475 kg/m³
Kompaktdensitet: 1050 kg/m³
Typ av material Expanderad lera
Utseende Krossade partiklar, porös ytstruktur
Tillverkad av Leca Rælingen, Norge
Version 8
Storlek och vikt Värde Avvikelse Kommentar
Partikelstorlek intervall 1,4-2,5 mm < 1,4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 2,5 mm max. 5 %
 
Skrymdensitet, torr, komprimerad 475 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 slag
Kompaktdensitet, skenbar 1050 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Bilaga E
Övriga egenskaper Värde Kommentar
Porositet ~60 % EN 1097-3, typiskt värde
Syralöslighet < 7 % EN 12902

KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Förklaring

N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = High densitet
C = Crushed
R = Round