Det nya vattenverket Tai Po byggdes i Hong Kong för att möta den ökande efterfrågan på dricksvatten. Kapaciteten på anläggningen är 1200 miljoner liter/dag.

PABF med Filtralite® minskar behovet av klor avsevärt

Tai Po vattenverk tar sitt råvatten från floden Dongjiang i provincen Guangdong i norra Hong Kong. Ingående vatten har en genomsnittlig turbiditet på ca 11 NTU och innehåller både ammoniak och mangan. Vattentemperaturen varierar mellan 12 och 34oC. 

Under konstruktionstiden av vattenverket valdes en lösning med luftade biologiska filter (PABF) bestående av Filtralite för borttagning av ammoniak och mangan. Detta koncept minskar behovet av klor avsevärt jämfört med alternativt utförande och brytpunktsklorering.

Pilotförsök, där olika material jämfördes, visade att Filtralite var den bästa lösningen för PABF.

Försökskolonnen med Filtralite HC (hög densitet, krossade aggregat) 2,5-5 mm hade en stabil reduktion av ammoniak (80-90%) och en reduktion av mangan på 75%.

Anläggningen togs i drift i april 2003 och processdata visar att PABF fungerar mycket bra. Såväl ammoniak som mangan reduceras mer än angivna specifikationer.