När vattenverket i Fredrikstad skulle renoveras var man intresserad av att prova ett alternativt filtermaterial. I en utvärdering ersattes antracit-lagret med Filtralite i en av filterbäddarna.

Installation av Filtralite, som skedde 2002, utfördes på toppen av det befintliga sandskiktet i ett av de 8 filter. Filtret utvärderades parallellt med övriga filter i nästan ett år.

Nytt Filtralite® material i samtliga filter

Erfarenheterna från försöksperioden var så lovande att man beslutade att använda Filtralite i samtliga filter. Vattenverket hade normal drift under konverteringsperioden, genom att uppgradera ett filter i taget där övriga sju filter var i drift.

Tiden för att ta bort gammalt filtermaterial, rengöra, reparera och fylla på nytt filtermaterial var en vecka per filter. Idag används ett lager bestående av 0,6 m sand med kornstorlek 0,8-1,2 mm samt ett 0,8 m lager med Filtralite MC 1,5-2,5 mm.

Filtralite® översteg förväntad prestanda

Efter uppgraderingen av filtren visade processdata att driften uppfyller förväntningarna, både i avseende på vattenkvalitet och körbarhet.

Vattenverket tar sitt råvatten från sjön Isnesfjorden som är sammankopplad med Norges största flod Glomma. Kvaliteten på vattnet varierar över året. Turbiditeten kan vara så hög som 10 NTU och färgtalet kan uppgå till 100 mg Pt/L under extrema perioder.

Processen omfattar flockning, sedimentation, filtrering och desinficering.

Aluminium-sulfat används tillsammans med polymer som flockningskemikalier.

Lut använd för pH-justering och hypoklorit för disenfektion. Normal turbiditet på ingående vatten till 2-skikt filtret är 1,1 NTU, medan utgående vatten har 0,06 NTU, detta vid en filtreringshastighet på 10 m/h.