Filtralite®, ett mycket nötbeständigt material för biofilter

Vid Norges största avloppsreningsverk, VEAS i Oslo, har Filtralite visat sig vara mycket beständig, både som bärarmaterial och som filtermaterial. Efter 25 års användning och dagliga backspolingar finns det ännu inget behov för påfyllning.

VEAS avloppsreningsverk renar årligen 100 miljoner m3 där borttagning av kväve är ett viktigt mål. Filtralite fyller här en viktig funktion i processerna nitrifiering och denitrifiering

Processen med biofiltrering består av 8 (nitrifierings) filter, där varje filter efterföljs av denitrifierings-filter. Nitrifierings-steget är en aerobisk process som förbrukar löst organiskt material som omvandlas till slam, koldioxid and nitrat. Bärarmaterialet som används är Filtralite Clean HC 2,5-5.

I efterföljande aerobiska biofilter, omvandlas nitrat till kvävgas. In den här delen av processen används Filtralite Clean HR 3-6, både som bärarmaterial och som filter.

Porsositeten förklarar varför Filtralite® fungerar så bra vid avloppsrening

Filtralite Clean utvecklades specifikt för VEAS av norska forskare genom att försöka efterlika naturliga processer. Porositeten hos expanderad lera gör att biofiltret fungerar både som bärarmaterial för bakterier och som ett filter samtidigt, förklarar Øystein Moursund, rådgivare för Veas.

Alla filter backspolas dagligen och slammet går efter bearbetning till jordbruket. VEAS har ökat kapaciteten genom installation av fler filter av samma typ, för att hålla jämna steg med den gradvis ökande belastningen på verket.

Det är den porösa egenskapen hos Filtralite som ger den dubbla funktionen, både som fysiskt filter av partiklar och som bärarmaterial med en biologiskt stabil flora.