Charakterystyka Produktu

Nazwa handlowa Filtralite Air® 2-4
Ciężar, gęstość Gęstość nasypowa: 390 kg/m³
Pozorna gęstość ziarnowa: 680 kg/m³
Jamistość 43%
Rodzaj materiału Keramzyt
Wygląd Okrągłe cząstki, gładka powierzchnia z mikroporami
Producent Leca Polska sp. z o.o.
Wersja dokumentu 3

 

Rozmiar i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 2-4 mm < 2 mm max. 15 %
> 4 mm max. 15 %
EN 933-1
Gęstość nasypowa w stanie
suchym
390 kg/m³ ± 15 % EN 1097-3
Pozorna gęstość ziarnowa 680 kg/m³ ± 15% EN 1097-6, Annex E
Jamistość 43% > 30 %, < 55 % EN 1097-3

 

Podstawowy skład chemiczny (wartości poglądowe)

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 Na2O K2O MgO
57% 15% 10% 8% 0,5% 3,5% 3,5%