Opis produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE P 0,5-4

Gęstość

Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 380 kg/m³

Gęstość ziaren: 950 kg/m³

Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Porowata powierzchnia z białymi cząsteczkami
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 9
Wielkość i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 0,5-4 mm > 4 mm max. 10 %
< 0,5 mm max. 10 %
EN 12905
Gęstość nasypowa w stanie suchym, luźnym 380 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3
Gęstość pozorna cząstek 950 kg/m³  ± 200 kg/m³ EN 1097-6: Załącznik E
Inne właściwości Wartość Uwagi
Puste przestrzenie ~60 % EN 1097-3, wartość przybliżona
pH ~12 Leca Norm
Alkaliczność ~35 mekv/l NS 4754, wartość przybliżona

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
55-60% 15-18% 6-7% 5-7% 4-8% 3-4% 1-2%

Objaśnienia

P = Wiążący fosfor