Charakterystyka Produktu

Nazwa handlowa FILTRALITE NC 1,5-2,5
Gęstość
 
Gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym: 475 kg/m³
Gęstość ziaren: 1050 kg/m³
Rodzaj materiału Ekspandowana glina
Wygląd Kruszywo łamane, porowata struktura powierzchni
Wyprodukowano przez Leca Rælingen, Norwegia
Wersja 8
Wielkość i ciężar Wartość Odchylenie Uwagi
Zakres wielkości cząstek 1,4-2,5 mm < 1,4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm
> 2,5 mm max. 5 %
 
Gęstość nasypowa w stanie suchym, zagęszczonym 475 kg/m³ ± 75 kg/m³ EN 1097-3, 10 uderzeń
Gęstość pozorna cząstek 1050 kg/m³ ± 150 kg/m³ EN 1097-6: Załącznik E
Inne właściwości Wartość Uwagi
Puste przestrzenie ~60 % EN 1097-3, wartość przybliżona
Rozpuszczalność w kwasie < 7 % EN 12902

SKŁAD CHEMICZNY, WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO Na2O
63% 17% 7% 4% 2% 2%

Objaśnienia

N = Normalna gęstość
M = Średnia gęstość
H = H Wysoka gęstość
C = Łamany
R = Okrągły