W 2009 r. zaplanowano zwiększeni produkcji wody o 50% w instalacji odsalania Palmachim.

Zastosowanie Filtralite® Pure umożliwiło zwiększenie produkcji o 50% i oszczędności eksploatacyjne

Po serii testów pilotażowych zdecydowano, że Filtralite® Pure zostanie użyty w filtrach do wstępnego uzdatniania. Była to pierwsza w Izraelu pełnowymiarowa instalacja do odsalania, w której zastosowano Filtralite®. Wdrożenie dwuwarstwowego złoża Filtrlite® Pure pokazało, że można zwiększyć prędkość filtracji o 50% bez budowania nowych filtrów.

Po uruchomieniu filtrów z Filtralite® Pure prędkość filtracji można było zwiększyć z 7 m/h do 12 m/h. Cykl pracy pomiędzy płukaniami wydłużono z 30 do 200 godzin. Zauważalnie ograniczyło się również porastanie membran materiałem biologicznym. Indeks koloidalny (SDI) obniżył się do 2,0 - 1,5. Przed modernizacją używano wkładów 20 mikronów i były one wymieniane co miesiąc.

Teraz w Palmachim używane są wkłady filtracyjne 5 mikronów, które są wymieniane co pół roku. Oszczędności na samych wkładach filtracyjnych wynoszą 300 000 €/rok, a całkowite oszczędność sięgają już milionów euro.