W roku 2000 w chińskim mieście Dalian zbudowano nową oczyszczalnię ścieków, która oczyszcza ścieki pochodzące od 432 000 mieszkańców (przepływ dobowy 120 000 m3).

Sprostanie szczegółowym założeniom tego projektu było możliwe dzięki zastosowaniu technologii biologicznego oczyszczania ze złożem zatopionym. Ścieki surowe oczyszczane są najpierw mechanicznie ze skratek, piasku i tłuszczów.

Filtralite® Clean to złoże zatopione dla technologii biofiltracji

Wstępna sedymentacja prowadzona jest w 4 osadnikach lamelowych. Pierwszy etap oczyszczania biologicznego to nitryfikacja w zespole 12 reaktorów typu Biofor, gdzie redukcji podlega większość  BZT i ChZT. W reaktorach nośnikiem biomasy w formie biofilmu jest kruszywo keramzytowe o ziarnach okrągłych, Filtralite® Clean HR 3-6. Drugi etap oczyszczania biologicznego to nitryfikacja w zespole kolejnych 12 reaktorów o takiej samej powierzchni filtracji jak w etapie pierwszym. Materiał filtracyjny to kruszony keramzyt Filtralite® Clean HC 2,5-5,0.

Powietrze dostarczane jest przez ruszty napowietrzające zasilane dmuchawami.

Około 40% oczyszczonych ścieków jest dezynfekowane chlorem i wykorzystywane jako woda szara dla przemysłu.