Filtralite® Clean, czyli niezwykle trwałe podłoże dla wzrostu mikroorganizmów 

W największej norweskiej oczyszczalni ścieków, Oczyszczalni VEAS w Oslo materiał filtracyjny Filtralite® doskonale sprawdził się jako wyjątkowo trwałe podłoże dla procesu oczyszczania biologicznego w technologii biofiltracji. W tej technologii Filtralite® pełni rolę zarówno nośnika biomasy, jak i medium filtracyjnego zawiesin. Po 25 latach eksploatacji, przy codziennym płukaniu, Filtralite® nie wykazuje istotnych oznak zużycia.

Roczna ilość oczyszczanych ścieków wynosi 100 milionów m3. Najważniejszą kwestią przed odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do zatoki Oslofjorden jest usunięcie z nich związków azotu. W procesach nitryfikacji i denitryfikacji kluczową rolę odgrywa Filtralite® Clean. Biologiczne oczyszczanie poprzedzone jest chemiczną flokulacją i sedymentacją w osadnikach.

Unikalny proces biofiltracji obejmuje przepływ ścieków przez osiem równoległych zespołów biofiltrów, złożonych z sekcji nitryfikacyjnej i sekcji denitryfikacyjnej. W sekcji nitryfikacji stosowany jest reaktor aerobowy, w którym rozpuszczone jony amonowe i substancje organiczne zostają utlenione do jonów azotanowych i dwutlenku węgla. Podłoże dla tego procesu stanowi Filtralite® Clean HC 2,5-5,0 (kruszony keramzyt o dużej gęstości). 

W sekcji denitryfikacyjnej azotany są przekształcane w gazowy azot. W tym procesie zastosowano Filtralite® Clean HR 3,0-6,0 (materiał nierozdrobniony o dużej gęstości), który jest jednocześnie nośnikiem biomasy i filtrem ścieku oczyszczonego.

Porowatość materiału Filtralite® Clean gwarantuje wydajność w oczyszczaniu ścieków

"Materiał filtracyjny Filtralite® został zaprojektowany przez norweskich naukowców specjalnie dla VEAS, którym udało się odwzorować naturalne procesy pracy osadu na złożu filtracyjnym, przez co zwiększyli ich skuteczność. Dzięki wyjątkowej porowatości materiału Filtralite® z keramzytu, reaktory biologiczne posiadają doskonałe podłoże dla wzrostu osadu i jednocześnie działają jako filtry zawiesin." - wyjaśnia technolog Øystein Moursund pracujący w VEAS.

Wszystkie filtry codziennie poddawane są płukaniu wstecznemu, w celu odprowadzenia przyrastającego osadu. W oczyszczalni Veas podjęto decyzję o rozbudowie i zwiększeniu ilości tego typu filtrów, aby nadążyć za rosnącym obciążeniem oczyszczalni.

To właśnie dzięki porowatej strukturze i odpowiedniej granulacji Filtralite® Clean może pełnić podwójną funkcję, działając zarówno jako filtr zawiesin, jak i nośnik błony biologicznej.