Wymieniając piasek kwarcowy na Filtralite® Pure Mono-Multi SUW Bedrichov obniżyła zużycie energii o 75%, podwoiła zdolność produkcyjną każdego filtra i obecnie dostarcza wodę pitną, której jakość jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Świat idzie naprzód!

Użycie piasku do filtracji wody jest prawdopodobnie najstarszą historycznie metodą uzdatniania. Piasek jest wciąż powszechnie stosowany w produkcji wody pitnej na całym świecie, głównie ze względu na jego dostępność. Dzięki postępowi nauki i technologii piasek może być zastąpiony bardziej zaawansowanymi materiałami.

W dzisiejszych czasach nieliczne zalety piasku stają się co raz mniej istotne, na rzecz funkcjonalności jakie dają inne materiały. W skutek czego czas piasku jako materiału filtracyjnego w nowoczesnych instalacjach dobiega końca. Główną wadą piasku jest to, że wymaga on dużych ilości energii i wody do odpowiedniego wypłukania, co generuje duże koszty eksploatacyjne. Filtry piaskowe nie osiągają takiej skuteczności jak filtry wyposażone w nowoczesne materiały. Problemem filtrów piaskowych jest też niedostateczne filtrowanie mikroskopijnych cząsteczek, jak np. sinic, które stanowią zagrożenie dla jakości  wody, a w konsekwencji zdrowia człowieka.

Ograniczenia w filtracji na piasku kwarcowym

Złoże z piasku kwarcowego tworzy sieć ziarenek, która zatrzymuje zanieczyszczenia. Woda również przepływa przestrzenią stworzoną pomiędzy ziarnami piasku. Ziarna jednakowego rozmiaru i przestrzenie, o których mowa są identyczne każdej warstwy filtra. Z drugiej strony, filtrowane cząsteczki są bardzo różnych rozmiarów, a to przyspiesza kolmatacje filtrów piaskowych, wywołując potrzebę płukania” - wyjaśnia Petr Dolejs, profesor z Politechniki w Brnie, odpowiedzialny za testy pilotażowe w Bedrichov.

Filtralite® - porowaty materiał filtracyjny

Filtralite® Pure jest nowoczesnym produktem wykonanym z keramzytu, opracowanym specjalnie do celów związanych z filtrowaniem wody. Porowatość i różnorodność ziaren powoduje, że filtracja przebiega inaczej niż w przypadku piasku. Dwa rodzaje Filtralite® Pure tworzą układ Mono-Multi, są to HC 0,8-1,6 mm i NC 1,5-2,5 mm.

Filtralite® Pure to twarde kawałki otwartej strukturze gąbczastej, pełne wewnętrznych porów różnej wielkości. Kiedy woda przepływa przez złoże filtracyjne, zanieczyszczenia są wychwytywane w zagłębieniach Filtralite® i przestrzeni międzyziarnowej. Sama woda również swobodnie przepływa przez porowatą strukturę ziaren i pomiędzy nimi. To powoduje, że niesłychanie trudno doprowadzić do całkowitej kolmatacji złoża.

Dzięki swojej wyjątkowej strukturze, Filtralite® jest złożem filtracyjnym o bardzo dużej pojemności.