Chcąc przeprowadzić modernizację filtrów w Stacji Uzdatniania Wody Fredrikstad, zarząd spółki zdecydował o przetestowaniu alternatywnych materiałów filtracyjnych niż dotychczas stosowane. W celu realnego testu skuteczność wymieniono górną warstwę antracytu na Filtralite® w jednym z filtrów.

W marcu 2002 uruchomiono filtr, w którym warstwa Filtralite® Pure została zasypany na istniejącej warstwie piasku. Filtr ten pracował równolegle z pozostałymi siedmioma filtrami przez prawie rok.

Nowe złoże Filtralite® we wszystkich filtrach

Wyniki z okresu eksploatacji filtra z Filtralite® były tak obiecujące, że Wodociągi Fredrikstad podjęły decyzję o zastosowaniu nowego złoża we wszystkich pozostałych filtrach. W okresie modernizacji zakład zachował pełną sprawność, ponieważ filtry ulepszano pojedynczo, utrzymując produkcję dzięki pozostałym filtrom.

Usunięcie starych złóż filtracyjnych, oczyszczenie, naprawa wyposażenia filtra oraz zasypanie nowym piaskiem i Filtralite® około tygodnia dla każdego filtra. Obecnie filtry zawierają warstwę 0,6 m piasku kwarcowego 0,8 - 1,2 mm oraz warstwę 0,8 m Filtralite® Pure MC 1,5 - 2,5 mm.

Materiał Filtralite® przewyższył oczekiwania

Kierownictwo SUW potwierdza, że zmodernizowane filtry działają zgodnie z wymaganiami zarówno pod względem jakości wody jak i długości cykli pracy.

Stacja pobiera wodę z ujęcia powierzchniowego, którym jest jezioro Isnesfjorden, połączone z największą rzeką Norwegii, rzeką Glomma. Jakość wody surowej zmienia się w ciągu roku. Mętność sięga maksymalnie 10 NTU, a barwa nawet 100 mgPt/l.

Proces technologiczny SUW składa się etapu strącenia i sedymentacji zawiesin, filtracji pospiesznej i dezynfekcji. Jako koagulant stosowany jest siarczan glinu i polielektrolit. Do korekty pH używany jest roztwór NaOH, a do dezynfekcji podchloryn sodu. Średnia mętność wody przed filtracją wynosi 1,1 NTU, natomiast dla wody uzdatnionej wynosi 0,06 NTU. Wynik osiągany jest przy prędkości filtracji 10 m/h.