Prognozowany wzrost zapotrzebowania na wodę pitną w Hong Kongu doprowadził do budowy nowej Stacji Produkcji Wody Tai Po. Stacja posiada maksymalną zdolność produkcyjną 1 200 000 m3/d.

PABF ze złożem Filtralite® zdecydowanie zmniejsza zapotrzebowanie na chlor

Stacja Produkcji Wody Tai Po pobiera wodę z rzeki Dongjiang w Prowincji Guangdong położonej na północ od Hong Kongu. Woda z ujęcia powierzchniowego wykazuje mętność na poziomie 11 NTU i zawiera rozpuszczony amoniak i związki manganu. Temperatura wody waha się od 12 do 34°C. 

Projektanci instalacji wybrali napowietrzane filtry biologiczne jako technologię usuwania jonu amonowego i związków manganu. Dzięki temu rozwiązaniu istotnie ograniczono zapotrzebowanie na chlorowanie.

Porównanie różnych złóż filtracyjnych w testach pilotażowych wykazało, że porowate złoże filtracyjne z keramzytu Filtralite® to najlepszy materiał do tego typu filtrów z procesem biologicznym.

Kolumna filtracyjna wypełniona Filtralite® Pure HC 2,5-5,0 uzyskiwała stabilny poziom redukcji jonu amonowego w zakresie 80-90% i związków manganu na poziomie 75%.

Stację przekazano do eksploatacji w kwietniu 2003. Wyniki monitoringu laboratoryjnego potwierdzają nieprzerwaną skuteczną pracę filtrów z procesem biologicznym. Zarówno amoniak jak i związki manganu są usuwane do poziomów poniżej dopuszczonych pozwoleniem.