80% ścieków na Malcie oczyszcza się z wykorzystaniem Filtralite® Clean.

Szacuje się, że jeszcze w 2005 roku tylko 6,4 % ścieków komunalnych na Malcie poddawano oczyszczaniu. Resztę odprowadzano w stanie nieoczyszczonym do Morza Śródziemnego.

W związku z tak rażącymi statystykami podjęto decyzję o budowie trzech oczyszczalni ścieków. Jedną z nich jest Oczyszczalnia Ścieków Malta South w miejscowości Ta’barkat (Xgħajra). Przepustowość oczyszczalni została zaprojektowana na 51 000 m3/d, co stanowi 80 % całości ścieków wytwarzanych na terenie Malty. Obiekt ma za zadanie dbać o dobrą jakość odprowadzanych ścieków oczyszczonych do wody morskiej na obszarach dotychczas zanieczyszczonych oraz do pewnego stopnia ograniczyć emisję odorów. Oczyszczalnia została uruchomiona w styczniu 2011.

6 000 m3 materiału Filtralite® Clean jako złoże zatapialne dla Oczyszczalni biologicznej

Filtralite® Clean wykorzystywany jest w napowietrzanych reaktorach biologicznych, gdzie naturalne mikroorganizmy metabolizują związki zawarte w ściekach. Łącznie pracuje 8 reaktorów denitryfikacyjnych oraz 12 reaktorów nitryfikacyjnych. W dalszej części procesu ściek oczyszczony jest filtrowany na złożu piaskowym w celu usunięcia drobnych cząstek i bakterii oraz dezynfekowany UV w celu wyeliminowania pozostałych mikroorganizmów.

66 % ścieków oczyszczonych trafia do Morza Śródziemnego, spełniając wymogi do wykorzystania w celach kąpielowych. Pozostałą jedną trzecią wykorzystuje się do nawadniania pól.